דורי כתב

דורי אהב מאד לכתוב בכל הזדמנות ותמיד היה בכיסו פנקס קטן שנראה משומש... ובו רשימות, שירים, תובנות אהבות?

מפאת כיבוד פרטיותו, נביא כאן קמצוץ מתוך כל החומר שמצאנו 

ברכה לאבא מדורי בן 9
ברכה לאמא בקיץ האחרון לחייו